Αρχική σελίδα » "Κανονιστική Συμμόρφωση" - ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ » "Βασικές 'Εννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης"

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • τους στόχους του προγράμματος, 
  • τα άτομα στα οποία απευθύνεται,
  • τα οφέλη που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες σε αυτό, 
  • τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
  • τη δομή του προγράμματος,
  • τους συγγραφείς του υλικού και υπευθύνους για την καθοδήγηση των συμμετεχόντων,
  • τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής,
  • τα δίδακτρα συμμετοχής και
  • τις βασικές ημερομηνίες.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό στις Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.