Αρχική σελίδα » Φορέας Υλοποίησης

Φορέας Υλοποίησης

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει σημαντική και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων.  

Από το 2013 έχει αναπτύξει προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στους συναφείς της τομείς, επιδιώκοντας να προσφέρουν υψηλού επιπέδου, ανταποκρινόμενη στις νομοθετικές εξελίξεις, εκπαίδευση στα στελέχη της αγοράς.

Σκοπός του ΕΠΕΦΑ είναι η μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και της οικονομικής των επιχειρήσεων για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Μεταξύ άλλων το ΕΠΕΦΑ στοχεύει:

  • Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τον κανονισμό έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου.
  • Στην οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Σε κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.
  • Σε συνεργασίες με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες, με σκοπό τη συμβολή στη μελέτη και στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σημαντικοί κλάδοι και η Ελληνική οικονομία.
  • Στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εργαστηριακών και διδακτικών αναγκών του Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό χώρο του εργαστηρίου.
  • Στην αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στον Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και γενικότερα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
  • Στην προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα Επενδύσεων, Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς

Διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (5ος όροφος, γραφείο 504)

Facebook ΕΠΕΦΑ