Αρχική σελίδα » Ενδο-επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Ενδο-επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Εάν επιθυμείτε την ανάπτυξη ενός ενδο-επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης, στον ευρύτερο τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, για τις ανάγκες του δικού σας οργανισμού, το ΚΕΜΕΧ και το ΕΠΕΦΑ είναι σε θέση να σας βοηθήσουν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας εδώ.